Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

OK
Košík: 0 Ks
Košík: 0 Ks

Kotlíkové dotace

Zajišťujeme kompletní výměnu zdroje za tepelné čerpadlo, včetně vyřízení kotlíkové dotace.

Poptejte cenový a technický návrh ZDARMA

Informace o Kotlíkové dotaci v Jihočeském kraji, 3. výzva:

Ministerstvo životního prostředí v roce 2019 spustí třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací, mezi jednotlivé kraje se rozdělí přes 3 miliardy korun na výměnu starých, neekologických, kotlů na tuhá paliva.

Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září letošního roku a nejpozději do října spustit příjem žádostí. Obecné podmínky i výše příspěvku zůstávají stejné jako v předchozích letech, jedinou zásadní novinkou je úplný odklon od uhelných kotlů. Ve třetí vlně tedy nebude možné získat dotaci na kotel na uhlí, ale ani na kotel kombinovaný, spalující vedle uhlí i biomasu. Dotaci bude možné získat jen na kotel na biomasu s automatickým či ručním přikládáním, na tepelné čerpadlo nebo na plynový kondenzační kotel. Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by proto neměly s výměnou otálet. Od září roku 2022 bude provoz těchto kotlů zcela zakázán.

Jednotlivé kraje již vyhlašují výzvy a přijímají žádostí pro 3. kolo dotačního programu. Aktuálně jsou výzvy otevřené v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Ústeckém kraji. Další výzvy připravují i ostatní kraje, o nově otevřených výzvách Vás budeme průběžně informovat.

Aktuální informace pro Jihočeský kraj, platné k 16.8.2019

Vyhlášení výzvy a zveřejnění podmínek pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji: 16. 8. 2019 na webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.

Zahájení příjmu žádostí pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji: 23. 9. 2019 v 6:00 hod. prostřednictvím webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.

Alokace dotačního programu 302 053 224,- Kč. 
Podmínky pro podání žádosti z velké míry obdobné jako ve 2. kole, s výjimkou vyřazení podpory veškerých kotlů spalujících uhlí. (včetně kotlů kombinovaných uhlí/biomasa).

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5.

 Výše dotace a podporovatelné zdroje tepla:

 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
 • 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč.

Seznam podporovatelných zdrojů tepla pro 3. kolo je zveřejněn na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu. 

Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí
zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.

Žadatelé z tzv. prioritních obcí (Blatná, Chlum, Branišov, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Planá, Roudné, Rudolfov,Vráto, Jindřichův Hradec, Božetice, Milevsko, Sepekov, Boudy, Čimelice, Horosedly, Mirotice, Písek, Protivín, Rakovice, Klenovice, Soběslav, Zvěrotice, Katovice, Pracejovice, Strakonice, Štěkeň, Bechyně, Dražice, Libějice, Malšice, Planá nad Lužnicí, Radimovice u Želče, Sezimovo Ústí, Slapy, Tábor, Turovec, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na bonus ve výši 7 500,- Kč.

Uznatelnost výdajů:

Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.

Podávání žádostí:

Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku s povinnými přílohami.

Povinné přílohy (k dispozici budou zveřejněny vzory):

Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva * (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje) u zdrojů nahrazených po 31. 12. 2016. U zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 lze doložit jiný doklad prokazující emisní třídu kotle (např. fotografie štítku kotle, návod k obsluze, záruční list atp.) případně u kotlů kde třída nebyla stanovena (neznámý původ – samovýroba) lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá, avšak opět lze tento doklad doložit pouze pokud došlo k výměně starého zdroje vytápění za nový již před rokem 2017, tj. do 31. 12. 2016.

 • Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).
 • Písemný souhlas vlastníka či spoluvlastníka pozemku (je-li relevantní).
 • Společně s výměnou zdroje tepla není nutné realizovat mikroenergetické opatření.
 • Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit se závěrečným vyúčtováním.

* Často kladený dotaz na doporučený seznam revizních techniků kotlů na pevná paliva: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=JHČ  ;Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, povinnost zapsání do seznamu nestanovuje. Seznam vedený pod garancí Hospodářské komory a spravovaný Asociací podniků topenářské techniky je pouze informativní a slouží především jako služba veřejnosti, která si může v seznamu vyhledat kontakt na odborně způsobilou osobu případně zkontrolovat, zda odborně způsobilá osoba, která provádí kontrolu technického stavu a provozu zdroje, má k této činnosti oprávnění, které při kontrole předkládá.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla, který splňuje požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí být splněny pro všechny paliva a způsoby přikládání.

Typy podporovaných zdrojů a výše podpory

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Bonusy

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Informace o Kotlíkové dotaci v Jihočeském kraji, 2. výzva:

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI dne 30. 10. 2017. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje  na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy)

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.

Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.
Výše dotace:

80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
V druhém kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.
Žadatelé z tzv. prioritních obcí (České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, Milevsko,  Písek, Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na navýšení dotace o 7 500 Kč.

Čtěte také: 
Kotlíkové dotace v poslední vlně. Uhlí už je bez šance

Podávání žádostí:

Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými přílohami.

Povinné přílohy:

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.
 • Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
 • Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).

Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické opatření.

Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.

 

kotlikova dotace

Více o tepelných čerpadlech…

Přihlaste se k odběru novinek a budete vědět o zlevněném zboží i novinkách jako první!

Výdejní místa Kostečka

mapa

Aktuální akce !