Rodinný dům České Budějovice

Rodinný dům České Budějovice
Rodinný dům České Budějovice

TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel v TČ.

tepelná ztráta objektu 15 kW
tepelné čerpadlo HP3BW 11E
výkon (B0/W35) 10,5 kW
zdroj tepla vrt 2×90 m
uvedeno do provozu 2007