Rodinný dům Homole

Rodinný dům Homole
Rodinný dům Homole

TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel v TČ.

tepelná ztráta objektu 7 kW
tepelné čerpadlo HP3BW 07E
výkon (B0/W35) 7,3 kW
zdroj tepla výkopový kolekor 4×14 m
uvedeno do provozu 2006