Chráníme vaše osobní údaje

Vzhledem k námi provozovaným činnostem nakládáme s osobními daty. Vnímáme citlivost vašich dat a plně respektujeme vaše právo na soukromí. Vaše data chráníme a zavazujeme se je jakkoli neposkytovat třetím stranám.

Společnost Kostečka Group spol. s r.o. zavedla pravidla, jimiž respektuje obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation (dále jen GDPR).

V rámci provedené široké analýzy oblastí, v nichž nakládáme s osobními daty, jsme definovali, za jakým účelem tato data zpracováváme a uchováváme a porovnali výsledky s právními tituly, jež nám určují povinnost vybraná data archivovat. Zpracovali jsme registr Právních titulů osobních údajů a vnitřní směrnici SM_GDPR_01, která obsahuje přesná pravidla o nakládání s osobními daty, a kterou se naše společnost řídí. Směrnice stanovuje, jakým způsobem nakládáme, zpracováváme a chráníme osobní údaje subjektu údajů (fyzických osob), dále upravuje odpovědnost pracovníků, kteří s osobními údaji pracují. Rovněž směrnice upravuje a stanovuje lhůty pro výmaz osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Fyzická osoba má právo odvolat již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odvolání souhlasu – stačí zaslat email na emailovou adresu info@kostecka.net a uvézt konkrétní odvolání souhlasu.

Příklad: Odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání novinek a obchodního sdělení (newsletter).

Právo být zapomenut

Fyzická osoba má právo být zapomenuta (výmaz osobních údajů ze všech databází).

O výmaz osobních údajů lze požádat emailem na emailovou adresu info@kostecka.net 

Právo být zapomenut má subjekt údajů kdykoliv a výmaz je proveden u všech osobních údajů, kterých se netýká jiná zákonná povinnost.

Příklad: zákonná povinnost je například evidence a archivace účetnictví, tato doba je 10 let. Rovněž pak personální záznamy musíme archivovat a nemůžeme je vymazat.