Základní škola a tělocvična Borotín

Základní škola a tělocvična Borotín
Základní škola a tělocvična Borotín
Základní škola a tělocvična Borotín

TČ Kostečka je použito pro vytápění a ohřev TUV.

tepelná ztráta objektu 130 kW
tepelné čerpadlo 2× HP3BW 19G
tepelné čerpadlo 2× HP3BW 27G
výkon (B0/W35) 92 kW
zdroj tepla hlubinné vrty 15×100 m
uvedeno do provozu 2006