Penzion Horní Planá
Penzion Horní Planá

TČ Kostečka je použito pro vytápění a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel.

tepelná ztráta objektu 27 kW
tepelné čerpadlo HP3AW 18SC
výkon (A2/W35) 17,5 kW
zdroj tepla vzduch
uvedeno do provozu 2008