Výrobní hala Písek
Výrobní hala Písek
Výrobní hala Písek

TČ Kostečka je použito pro vytápění – chlazení výrobní haly a ohřevu TUV.

tepelná ztráta objektu 75 kW
tepelné čerpadlo HP3BW 33C
  HP3BW 19C
výkon (B0/W35) 33 kW
  19 kW
zdroj tepla vrty 7×125m
uvedeno do provozu 2006