Výrobní hala Vlašim
Výrobní hala Vlašim
Výrobní hala Vlašim

TČ Kostečka je použito pro vytápění výrobní haly a ohřevu TUV.

tepelná ztráta objektu 32,4 kW
tepelné čerpadlo HP3BW 23SG
výkon (B0/W35) 23,3 kW
zdroj tepla hlubinné vrty 3×130 m
uvedeno do provozu 2006