Rodinný dům – okolí Prahy

Rodinný dům – okolí Prahy

TČ Kostečka je použito pro vytápění RD a ohřev TUV. Jako bivalentní zdroj slouží EK instalovaný v TČ.

tepelná ztráta objektu 9 kW
tepelné čerpadlo HP3AW 08SE
výkon (A2/W35) 8,3 kW
zdroj tepla vzduch
uvedeno do provozu 2009