Rodinný dům Skřidla
Rodinný dům Skřidla

TČ Kostečka je použito pro vytápění RD, ohřev TUV a ohřev bazénu. Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel.

tepelná ztráta objektu 10 kW a bazén 60m3
tepelné čerpadlo HP3BW 07E
výkon (B0/W35) 7,3 kW
zdroj tepla vrt 2×90 m
uvedeno do provozu 2007