Tepelná čerpadla vzduch-voda

Vzduch kolem nás představuje nEKOnečnou zásobu využitelného tepla. 
Moderní jednotky našich tepelných čerpadel dokážou vytěžit energetický zisk ještě při -20 °C. Není třeba provádět zemní práce, hlubinné vrty, ani jinou speciální přípravu. 
Podle typu, velikosti a umístění stavby vám poradíme s výběrem mezi tzv. splitovým a kompaktním řešením.

Tento systém má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu lze namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu a to velmi jednoduše. Při použití tohoto typu odpadají zemní práce spojené s instalací tepelného čerpadla země-voda. Pořizovací cena čerpadla a s ním spojené náklady budou u systému vzduch-voda vždy nižší.

Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu, tedy vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla, naopak klesá-li teplota, klesá i výkon. Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla vzduch-voda většinou provozována v tzv. bivaletním provozu.

Znamená to, že pro vypočtený bod bivalence (zpravidla je hodnota bodu kolem -5 °C až -10 °C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravidla elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje souběžně.

Minimální teplota, při které vzduchové tepelné čerpadlo ještě pracuje, je obvykle -20 °C, lze se setkat i s čerpadly pracujícími až do -25 °C.

Tepelná čerpadla vzduch/voda se skládají buď ze dvou jednotek – venkovní a vnitřní, nebo z kompaktního provedení, kdy celé tepelné čerpadlo může stát venku nebo uvnitř objektu. V případě děleného provedení, též nazýváme splitové provedení, nebo-li „split“, venkovní část nasává okolní vzduch a je většinou umístěna vedle domu nebo na střeše, vnitřní zajišťuje ohřev teplé vody a topného systému. Na trhu jsou rovněž vzduchová tepelná čerpadla pouze vnitřního provedení. U tohoto typu je nutné propojit jednotku vhodným vzduchotechnickým potrubím přes obvodovou zeď s vnějším prostředím k zajištění přívodu a odvodu využívaného venkovního vzduchu. Množství protékaného vzduchu činí řádově tisíce m3/h.

Hlučnost tepelných čerpadel je neustále předmětem diskuze. Případným budoucím problémům lze předejít správným zvolením místa pro instalaci venkovní jednotky. Hlučnost tepelného čerpadla je způsobena vzduchem protékajícím přes kondenzátor venkovní jednotky a samotným kompresorem, pokud je součástí venkovní jednotky. Tento hluk by mohl při chodu čerpadla rušit jak přímo uživatele objektu, tak sousedy. Problémům rovněž předejdete vhodnou volbou vzduchových čerpadel, řada vzduchových čerpadel dnes udává hodnotu akustického tlaku rovnající se hodnotě kolem 30 dB(A).

Jak již bylo zmíněno, je výkon tepelného čerpadla závislý na teplotě okolního vzduchu. Proto není vhodné jejich použití do horských oblastí s dlouhotrvajícími nízkými venkovními teplotami. Často pak připíná doplňkový zdroj tepla, což sebou pochopitelně přináší i rostoucí provozní náklady.

Odeslat poptávku

FUJI KAITEKI

FUJI KAITEKI

Tepelné čerpadlo FUJI KAITEKI neo je bezpečné, pohodlné a efektivní řešení pro ohřev TUV a k ohřevu vody pro topení pomocí podlahového vytápění, nízkoteplotních radiátorů nebo fan coilů.

STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON nabízí vysoce účinná tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev vody a chlazení pro každý dům a každou prostorovou situaci - ať už novostavbu nebo rekonstrukci - instalaci uvnitř nebo vně domu. Tepelná čerpadla jsou konstruována a vyrobena v Německu. Všechna tepelná čerpadla vzduch – voda z portfolia společnosti STIEBEL ELTRON disponují nejmodernějšími technologiemi. Přinášejí tak inovativní a moderní řešení pro váš domov.

PZP

PZP

Český výrobce tepelných čerpadel značky PZP nabízí kompletní škálu čerpadel o různých výkonech, dokáže tak pokrýt poptávku i těch nejnáročnějších zákazníků a skvěle funguje i ve velkých objektech nebo tam, kde je chladnější ráz počasí.