Tepelná čerpadla země-voda

Účinnost využití geotermálního tepla nebyla dosud přEKOnána. 
Čerpadla získávají potřebné teplo ze země buď tzv. plošnými kolektory, nebo hlubinnými vrty. Neuvěřitelně tichá vnitřní jednotka pak zajišťuje ohřev vody, vytápění objektu nebo chlazení. 
Vyšší celkové pořizovací náklady jsou vyváženy vysokými úsporami a mírou komfortu bydlení. 


Tento typ tepelných čerpadel patří mezi systémy využívající geotermálního tepla obsaženého v půdě. Teplo je získáváno skrze výměník tepla - zemní kolektor - a teplo se převádí cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny, jejíž cirkulaci zajišťuje oběhové čerpadlo. 

Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru ji znovu ohřívá geotermální teplo. Tepelná čerpadla typu země-voda jsou většinou provozována v bivalentním provozu, to znamená, že pod bodem bivalence (teplota kolem -5 °C až -8 °C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně.

Jednotka tepelného čerpadla země-voda se umisťuje uvnitř objektu, většinou v technické místnosti. V nabídce naleznete jak provedení kompaktní (tepelné čerpadlo včetně zásobníku na teplou užitkovou vodu a doplňkového zdroje), tak provedení standardní (pouze tepelné čerpadlo).

Nevýhodou tepelných čerpadel země-voda může být nutnost provedení zemních prací, které jsou s jeho instalací velice úzce spjaty. Pro čerpání tepla ze země je potřeba buď zemní kolektor (někdy též označovaný jako horizontální kolektor), nebo geotermální vrty (vertikální kolektor). Horizontální kolektor, uložený v hloubce 1,5 až 2 m pod povrchem země, je vhodný zejména pro tepelná čerpadla menších topných výkonů, vertikální kolektor je naopak uložený ve vrtu (vrtech) hlubokém až 150 m. S vertikálním zemním kolektorem dosahuje tepelné čerpadlo země voda vyššího energetického efektu než s horizontálním kolektorem, jelikož ten ovlivňován nízkými teplotami okolí.

Oba způsoby odnímání tepla vyžadují rozsáhlé zemní práce a nutná úřední povolení. Vertikální kolektory patří mezi nejdražší položky v rozpočtu celého systému vytápění objektu.

Podmínky pro volbu kolektorů jsou dány především geologickou situací a dále umístěním budovy v zástavbě. U nových domů, které se staví na zelené louce a mají k dispozici dostatečný prostor, se rozhodně doporučují kolektory horizontální. V případě, že není dostatečné plochy pro horizontální kolektor, je na místě volba kolektoru vertikálního. Geotermální vrty se upřednostňují v kompaktních horninách, které nevyžadují pažení. Teplo z plošného kolektoru či vrtu je možné odebírat po celý rok tzn. i v letních měsících, kdy využíváme tepelné čerpadlo hlavně pro ohřev teplé vody. V případě volby geotermálního vrtu je možné využití jeho chladicího výkonu.

Díky nezávislosti zemního tepelného čerpadla na venkovních klimatických podmínkách je možné jeho použití takřka kdekoliv, nevyjímaje horské oblasti, kde venkovní teploty dosahují i pod -25 °C. 

Odeslat poptávku

STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON nabízí vysoce účinná tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev vody a chlazení pro každý dům a každou prostorovou situaci - ať už novostavbu nebo rekonstrukci - instalaci uvnitř nebo vně domu. Tepelná čerpadla jsou konstruována a vyrobena v Německu.

PZP

PZP

Český výrobce tepelných čerpadel značky PZP nabízí kompletní škálu čerpadel o různých výkonech, dokáže tak pokrýt poptávku i těch nejnáročnějších zákazníků a skvěle funguje i ve velkých objektech nebo tam, kde je chladnější ráz počasí.

0 Kč
0 Kč - 0 Kč
0 Kč

Tato kategorie neobsahuje produkty.