Ochrana proti havárii vody

Zařízení JUDO ochrání před následky vodovodních havárií a úniky vody. Plně elektronické zařízení monitoruje spotřebu
vody během celého dne. Při poruše na potrubí nebo prasklině a zastaví přívod vody a zabrání tím nákladným škodám. Kromě toho dokáže rozpoznat
protékající kohoutky, které v dlouhodobém horizontu rovněž zvyšují náklady domácnosti.

Přesvědčivé výhody:

  • Rozpozná únik vody v rodinných domech
  • Chrání před vodovodními haváriemi
  • Zastaví dodávku vody do potrubí
  • Přizpůsobí se individuálním potřebám uživatelů
  • Šetří peníze, vodu a předchází škodám
  • Nouzová funkce dle nařízení DVGW VP 638
  • Tlačítko vypnutí/ zapnutí
  • 3-stupňový prázdninový režim
  • Jednoduchá a rychlá montáž

JUDO SAFE

Ochrana proti úniku na potrubních instalacích se studenou vodou. Inteligentní přístroj k zastavení přívodu vody při haváriích - montáž možná v kombinaci s filtry JUDO.

JUDO JPCS

Ochranný systém pro případ havárií vody s detekcí mikroúniků. Zařízení na kontrolu průtoku vody JUDO JPCS chrání před škodami způsobenými vodou, před ztrátami vody a před nechtěnou spotřebou vody u instalací s pitnou vodou.

JUDO JPCS-FP

Systém ochrany při haváriích vody včetně detekce mikroúniků s ochranným filtrem se zpětným proplachem a regulátorem tlaku. JUDO PIPE-CARE SYSTEM JPCS-FP přidává kromě ochrany proti nežádoucím mechanickým částicím i funkci regulátoru tlaku.

JUDO JPCS-FB

Systém ochrany při haváriích vody včetně detekce mikroúniků s ochranným filtrem se zpětným proplachem a regulátorem tlaku, doplnění jednotkou chránící proti vodnímu kameni. JUDO PIPE-CARE SYSTEM JPCS-FB přidává kromě ochrany proti nežádoucím mechanickým částicím i funkci regulátoru tlaku. JUDO PIPE-CARE SYSTEM JPCS-FB zabraňuje tvorbě vodního kamene pomocí magnetů. Chrání tak vodovodní instalace, armatury, kotle a spotřebiče před vodním kamenem, korozí a nežádoucími částicemi.