Tepelná čerpadla DAITSU

Venku je -12 °C, ledově fouká a ostrý sníh zasypává vše, co mu přijde do cesty. Z vyhřátého obýváku se na to ale celkem hezky kouká. Pocitová domácí teplota: příjemná.

Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpat jí na vyšší teplotu. Touto vyšší teplotou je tepelné čerpadlo schopno vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén.

Podle zdroje energie rozlišujeme tepelná čerpadla do tří základních kategorií:

  • tepelná čerpadla systému země-voda,
  • tepelná čerpadla systému vzduch-voda,
  • tepelná čerpadla systému voda-voda.

Vytápění tepelnými čerpadly získává v České republice vysokou popularitu. Svědčí o tom růst instalací tepelných čerpadel, a to především tepelných čerpadel systému vzduch/voda. Důvodů, proč se stávají tepelná čerpadla oblíbenými je hned několik. Jednak je to nástup špičkové technologie spirálových kompresorů „SCROLL“, nových druhů chladiv a pro tepelná čerpadla vzduch/voda jsou to bezesporu příznivé klimatické podmínky České republiky.

Dalším nezanedbatelnou výhodou je získání sazby pro tepelná čerpadla D57d, která nabízí 20 hodin nízkého tarifu na spotřebovanou elektrickou energii v celé domácnosti.

Aby tepelné čerpadlo správně a hospodárně topilo, bude záležet na návrhu technického řešení, správném zapojení tepelného čerpadla do topného systému a jeho nastavení.

Naše firma Vám na základě podmínek stavby/objektu navrhne správné technické řešení a poradí s výběrem vhodného tepelného čerpadla s ohledem na poměr investice a výkonu při zachování komfortu tepelné pohody. Tepelné čerpadlo je investice, která se při správném technickém řešení vrátí již za 3 - 6 let.

Návrh tepelného čerpadla zdarma

Poptávkový formulář       Informace o státních dotacích na výměnu zdroje vytápění

Proč zvolit tepelné čerpadlo

Topný faktor tepelných čerpadel

Topný faktor je základním parametrem ukazujícím „účinnost“ tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější. Čím je nižší teplota topné vody, tím je topný faktor vyšší – proto je výhodnější podlahové topení nebo větší radiátory  nižším teplotním spádem.

Běžně se topný faktor pohybuje v rozmezí od 3 do 5. Není ovšem veličinou, která by byla k danému tepelnému čerpadlu jednou provždy přiřazena. Mění se dle podmínek, v nichž tepelné čerpadlo pracuje.

Jako jednoduchý a názorný příklad si můžeme představit tepelné čerpadlo, které má výkon 12 kW a na svůj provoz spotřebuje 3kW. Topný faktor zjistíme z prostého výpočtu: 12/3 = 4.

V praxi se setkáte se dvěma druhy topných faktorů:

  • COP (Coefficient Of Performance) – ukazující hodnoty při konkrétních podmínkách - výstupní teploty a teploty zdroje.
  • SCOP* (Seasonal Coefficient Of Performance) – ukazující průměrnou hodnotu za celou topnou sezónu a je udáván podle normy EN 14 825.

*Průměrný sezonní topný faktor bývá označován také jako SPF (Seasonal Performace Faktor) nebo SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)

Různé typy tepelných čerpadel mají i různé hodnoty, při kterých se vzájemně srovnávají. Pro tepelná čerpadla typu vzduch/voda se parametry udávají při 2 °C / 35 °C, pro tepelná čerpadla typu země-voda je to při 0 °C / 35 °C a pro tepelná čerpadla typu voda/voda je to 10 °C / 35 °C.

Ekvitermní regulace

Regulace, která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému.

Příklad: když je venku -15 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě například 50 °C, když je venku 10 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě jen 30 °C.

U tepelných čerpadel je ekvitermní regulace důležitější než u jiných zdrojů tepla, protože čím je nižší teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla levnější.

Ekvitermní regulace může být doplněna čidlem vnitřní teploty, které zpřesní regulaci teploty topné vody. Vnitřní čidlo dokáže korigovat vnější i vnitřní tepelné zisky (sluneční záření, hořící krb, větší počet lidí atd.), které samotná ekvitermní regulace není schopná plně zohlednit.

Odeslat poptávku

REALIZUJEME PROJEKTY ZA PODPORY EU

 

Projekt: "MĚŘENÍ A OVEŘENÍ PARAMETRŮ TEPELNÝCH ČERPADEL FUJI KAITEKI NEO“

Projekt: "MĚŘENÍ A OVEŘENÍ PARAMETRŮ TEPELNÝCH ČERPADEL FUJI KAITEKI NEO XX“

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Vzduch kolem nás představuje nEKOnečnou zásobu využitelného tepla. Moderní jednotky našich tepelných čerpadel dokážou vytěžit energetický zisk ještě při -20 °C. Není třeba provádět zemní práce, hlubinné vrty, ani jinou speciální přípravu. Podle typu, velikosti a umístění stavby vám poradíme s výběrem mezi tzv. splitovým a kompaktním řešením.

Tepelná čerpadla země-voda

Tepelná čerpadla země-voda

Účinnost využití geotermálního tepla nebyla dosud přEKOnána. Čerpadla získávají potřebné teplo ze země buď tzv. plošnými kolektory, nebo hlubinnými vrty. Neuvěřitelně tichá vnitřní jednotka pak zajišťuje ohřev vody, vytápění objektu nebo chlazení. Vyšší celkové pořizovací náklady jsou vyváženy vysokými úsporami a mírou komfortu bydlení.

Tepelná čerpadla voda-voda

Tepelná čerpadla voda-voda

Na stráni je slyšet bEKOt stáda ovcí, voní louka a pár metrů pod povrchem se rozprostírá nikým neviděné rozsáhlé jezero. Přesně situace pro instalaci tepelného čerpadla voda-voda, které využije teploty podzemní vody ohřívané geotermálně.

Bazénová tepelná čerpadla

Bazénová tepelná čerpadla

Vy už se v říjnu v bazénu nEKOupete? To je škoda, protože o hodně přicházíte. Bazénovým tepelným čerpadlem umíme udržet tu pravou koupací teplotu vody i v chladnějších měsících s neuvěřitelnou účinností.